La nostra inspiració

<<L’educació no consisteix en crear facultats que l’alumne no poseeix, sino més aviat es tracta d’ajudar a treure’ls el màxim profit possible de les facultats que ja te. L’Educació Musical ha de trobar el mitjà de desenvolupar-les. >>

Emile Jaques-Dalcroze.

Per què Jaques-Dalcroze ens inspira?

El cos i la veu son els primers instruments dels quals compta el nen, i és a través D’ells on el nen comença a experimentar i assimilar els conceptes fonamentals de la música, perquè pugui despertar i expressar les seves sensacions, sentiments i emocions. Així es podrà desenvolupar, conèixer-se a ell mateix, a familiaritzar-se amb la seva vida i créixer com a persona. Tot això, mitjançant la música tal i com deia Jaques Dalcroze, com la unió harmoniosa dels tres moviments del propi Ser:

El gest (expressió del cos)
El Verb (expressió del pensament)
El so (expressió de l’ànima)

La metodologia utilitza el moviment natural del cos per desenvolupar mitjançant aquest una sensació musical, i, així, intel.lectualitzar millor unes nocions musicals. No només es demana la capacitat intel·lectual de l’alumne, sinó la implicació de tota la seva persona.

Dins la metodologia Dalcroze el cos és l’instrument, i l’alumne aprèn a través d’ell. S’ofereix a l’alumne escoltar, comparar i fer per ell mateix. Mitjançant l’escolta s’aconsegueix establir una relació estreta amb la música, mitjançant moviments i desplaçaments, i, la seva energia. Els exercicis cada cop són més complexes i l’alumne evoluciona amb l’escolta i va reconeixent la música.

 

Dins una aula de Dalcroze, l’alumne és un participant actiu del seu aprenentatge. Ell mateix construeix la matèria/assignatura, amb la guia del seu professor, ell és el que descobreix per si mateix el concepte del treball. Gràcies a la seva experiència, pot notar (instintiu) i poc a poc saber (prendre consciència) del que fa. Descobreix les nocions musicals, aconseguint fer-les amb el seu cos, veu, la seva reflexió, sutura i flexibilitat, sentint la bellesa i mantenint una harmonia amb ell mateix i amb la resta de grup.

També ens inspirem amb HUMANISTES com Montessori, Steiner i ens encomanem plenament amb la Music Learning Theory de Gordon, sense deixar de banda els seus antecessors Orff, Suzuki, Kódaly… Tots els coneixements possibles ens ajuden a obtenir un gran nivell dins les nostres aules.

Aprenentatge musical per a totes les edats

Ritmes&Sons.  familiar

Es tracta d’utilitzar l’eina de la música per ajudar a l’estimulació dels sentits essencials pel desenvolupament de l’infant, i, potenciar l’escolta i l’atenció. S’ofereix a través de cançons amb lletra i sense lletra, de recitats, de ritmes, moviment i sempre de la sorpresa visual i sonora.

S’activa la concentració, la psicomotricitat fina i gruixuda, la imaginació, l’oïda, la parla, la memòria, la sensibilitat, les emocions, l’estima a la música, el gaudir amb els pares

Els grups tindran un màxim de 9 famílies per garantir l’èxit en l’atenció dels nadons. Dins l’aula entrarà un dels pares per cada nadó.

Els pares es mostraran actius i respectuosos.

En aquest cicle introduirem als infants en el món sonor i posarem els fonaments del futur aprenentatge a través de treballs actius amb moviment corporal, incorporació dels elements musicals tals com la direcció del so, qualitats del so, ritmes, repertori coral i instrumental, audicions actives, creativitat i improvisació. És un treball íntegre de l’oïda, l’afinació i de poder adquirir els principis musicals principals pel seu desenvolupament en aquesta educació.

S’utilitza cançons amb lletra, sense lletra i patrons rítmics. És molt important la improvisació de cada alumne i deixar un espai d’observació en aquest àmbit.

En aquesta etapa és realment important saber guiar i observar el ritme de grup i el ritme individual de cada infant.

A partir dels 5 anys l’assignatura es diu pre-solfeig, que, tot i seguint les característiques anteriors, es comença a iniciar més profundament al món de la lectoescriptura, seguint el procés evolutiu natural de cada infant.

En tota la franja de la sensibilització musical, de 3 a 6 anys, es dóna l’opció de desenvolupar la pràctica instrumental mitjançant la “descoberta instrumental”.

La descoberta instrumental és poder donar l’oportunitat de descobrir l’instrument als nens que ja mostren inquietuds per tocar-n’hi un abans dels 6 anys, i, poder mostrar una evolució en aquest. (L’oferta instrumental es mostra escrita en aquest projecte) En aquesta descoberta instrumental l’infant pot començar a familiaritzar-se amb un instrument i si no és del seu interès, canviar a un altre. L’objectiu és que quan l’infant comenci el programa dels estudis musicals (iniciació a la música, +6 anys) tingui molt clar quin serà l’instrument que l’acompanyarà en el seu viatge. Les famílies es mostraran guiades en aquesta tria pels professionals de l’Escola de música.

INICIACIÓ I NIVELL D’ESTUDIS BÀSICS MUSICALS.   Viure, sentir i entendre

En aquest cicle es realitzen treballs de rítmica per tal de desenvolupar les aptituds auditives i motores, la memòria i la concentració, així com l’estimulació de la creativitat e integració harmònica de les facultats sensorials i treball plàstic del llenguatge musical.

La nostra metodologia permet a l’alumne vivenviar els continguts de la programació del curs de manera que sigui més ràpida d’assimilar i reconèixer a la partitura i, poder-ho transmetre amb el seu instrument.

La majoria d’assignatures són col.lectives: rítmica, solfeig, agrupació instrumental, i, l’educació de la veu i instrument és una pràctica que es treballa de les dues formes. La nostra pedagogia aposta pel treball grupal i es motiva pels seus beneficis i velocitat per l’aprenentatge.

Treballem de manera amena i seriosa.

NIVELL D’ESTUDIS PROFESSIONALS MUSICALS

En aquest cicle ens centrem per les aptituds auditives i motores, però amb modificacions educatives.

La memòria i la concentració, així com l’estimulació de la creativitat e integració harmònica de les facultats sensorials i treball plàstic del llenguatge musical, passen per l’harmonia moderna i per la percussió corporal.

L’objectiu continua essent el mateix: vivenciar i experimentar els continguts per assimilar i desenvolupar-se com a músics.

A partir dels inicis dels estudis musicals s’introdueix dins el programa de formació l’aprenentatge d’un instrument i les agrupacions instrumentals.

Com a escola autoritzada pel Departament d’Ensenyament convalidem les assignatures optatives distribuïdes per cada institut. (setembre omplint el formulari EMU4)
Assignatures dins del programa: harmonia moderna, lleguatge, conjunt de veus i combo amb professors especialitzats i sense deixar de la mà: viure, sentir i entendre.

Pel que fa a les convalidacions del seu institut, cal preguntar com ho distribueixen a cada centre i es realitza emplenant aquest formulari de la Generalitat de Catalunya: formulari EMU4. també us deixem aquí l’Explicació de simultaneïtat d’estudis amb música i dansa.

PROGRAMA D’ESTUDIS ESPECIALITZAT PER ADULTS I ADOLESCENTS.

El centre oferirà la possibilitat d’aprendre música a tothom que ho demani. Estarà enfocat a totes les persones que havien ja havien estudiat música i ho volen reprendre o bé per aquells que sempre han tingut la inquietud  de voler-n’hi aprendre i a interpretar un instrument.

Les activitats que es proposen per l’aprenentatge:

– Llenguatge musical tradicional o aplicat a la rítmica Dalcroze.

– Pràctica d’un instrument triat.

– Possibilitat de formar part d’un conjunt instrumental.

– Conjunt de Veus Amunt i a ball

Assignatures dels estudis musicals elementals

Les assignatures són les matèries que fan de coixí i donen amplitud a l’aprenentatge instrumental.

Llenguatge musical, aplicat a la rítmica i al solfeig.

L’Escola de música Centre Dalcroze és una escola de música AUTORITZADA PEL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT de la Generalitat de Catalunya,

i, per tant. es realitzarà l’assignatura de llenguatge musical, seguint la programació pròpia de cada curs.

La rítmica musical permet a l’alumne vivenciar i experimentar els continguts per assimilar i desenvolupar-se com a músic.

Es practica la lectoescriptura i l’assimilació de conceptes musicals.

El treball de l’educació auditiva es treballarà íntegrament tot el repertori d’audicions que cal conèixer en cada curs d’estudis musicals.

S’hi analitzarà la forma musical, la instrumentació, la tonalitat, la pulsació, el compositor i tots els matisos que hi contingui.

Aquesta assignatura es treballa en moviment corporal i, dins de la metodologia Dalcroze s’anomena: plàstica animada musical (treballar amb el propi cos com si aquest es tractés d’un instrument dels que sonen).

La rítmica musical ha d’anar guiada per un professor/a amb formació Dalcroze o bé especialitzat en música i moviment i a més a més tenir coneixements del propi cos.

Educació de la veu.

Aquesta assignatura es basa en l’educació de la veu i el treball tant individual com en conjunt.

L’especialista Judith Estadella cuida la veu dels alumnes i els ensenya a utilitzar-la dins i fora de l’escola.

Cada curs mostra el seu repertori basat en cançons de la nostra geografia i també de l’estranger, pensades en arribar a cantar a més d’una veu.

Aquesta educació ens ajuda a completar el desenvolupament de la nostra anatomia i a tenir-n’hi més informació.

Agrupació instrumental

Es treballa a partir del segon cicle dels estudis musicals, els alumnes dels quals ja mostren una base i un petit domini del seu instrument.

 

Els alumnes toquen conjuntament i posen en pràctica nocions de lectura e interpretació que han après a l’assignatura del llenguatge musical.

 

La nostra pedagogia aposta pel treball grupal i es motiva pels seus beneficis i velocitat per l’aprenentatge.

 

Instrument
 • Violí
 • Viola
 • Violoncel
 • Piano
 • Flauta travessera
 • Trombó
 • Trompeta
 • Saxo
 • Clarinet
 • Guitarra clàssica
 • Guitalele
 • Ukelele
 • Guitarra moderna
 • Baix elèctric
 • Bateria
 • Cant clàssic
 • Cant modern
 • Acordió diatònic i cromàtic
 • Instruments tradicionals: sac de gemecs, gralla, flabiol i tamborí