Alumnes de parvulari

Sensibilització musical parvulari

 

Expressar-se amb moviment forma part de l’evolució natural de l’infant. Activar l’oïda i la concentració amb l’eina de la música i el moviment i poder treballar partint d’aquesta disciplina.

Les sessions tenen uns objectius però el ritme i l’energia del grup marca la velocitat per arribar-hi.

 

Com treballem

 

A cada sessió s’utilitza un recull de 7-10 cançons que serveixen per treballar l’OÏDA intensament.

Cada sessió canvia el repertori i els exercicis, ja que aquestes cançons no són per memoritzar, sinó que són per treballar els seus continguts musicals: ritmes, melodies, frasejos, recitats, modes…

Triem un tema que ens servirà per fer de fil conductor de les sessions i pot acabar la sessió amb una cançó i plàstica amb moviment que si es vagi repetint i d’aquesta manera poder fer alguna petita actuació davant de públic o gravació per recordar el treball realitzat per les famílies.

OFERTA  EDUCATIVA DESTINADA EN HORARI DE MIGDIA

Alumnes de primària

 

Música, creativitat i moviment primària

 Realitzar una educació corporal i exercicis amb moviment amb l’eina de la música.

Es treballa a través de la reacció auditiva, activant sempre la concentració davant d’un ritme, melodia o qualsevol contingut musical marcat pels objectius de la sessió.

El treball cooperatiu afavoreix l’aprenentatge, deixant que el mateix alumne se n’adoni dels possibles errors.

 

Com treballem

 

A cada sessió s’utilitza la veu, la improvisació, la imitació, ritmes, melodies i diferents modes per activar l’oïda i treballar-la amb intensitat.

També utilitzarem música enregistrada per treballar les plàstiques amb moviment i una programació de cançons per poder realitzar audicions o gravacions per a les famílies.

OFERTA EDUCATIVA DESTINADA EN HORARI DE  MIGDIA

Oferta per escoles bressol

La música ajuda al desenvolupament dels infants i és molt important afegir aquesta activitat a l’escola bressol. Des de l’escola de música Centre Dalcroze sabem com enfocar les sessions per ajudar a la seguretat personal de cada infant i millorar en l’atenció d’aquest. El cant, la rima, la improvisació sonora i del moviment son molt importants per l’aprenentatge.

Necessitem un espai on ens puguem escampar pel terra, o córrer lliurement.

En aquest cas, la influència pedagògica està basada amb la music learning theory de Edwin Godon, i, també amb Émile Jaques-Dalcroze.

OFERTA EDUCATIVA DESTINADA EN HORARI DE MATÍ DINS L’OFERTA EDUCATIVA DE LA MATEIXA ESCOLA BRESSOL.